Werkwijze – Apotheek Lamberts Backer – Almelo
Adresgegevens:
Twenthe-plein 1 7607 GZ Almelo

Werkwijze

Recepten met aan u voorgeschreven geneesmiddelen worden in veel gevallen rechtstreeks door uw arts naar de apotheek gestuurd. Daarnaast kunt u aan de balie zelf een recept inleveren. Recepten, ook herhaalrecepten, mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij het verwerken van uw recept wordt zorgvuldig gekeken of het voorgeschreven medicijn veilig is voor u, samen gaat met uw andere medicijnen en of de dosering klopt. Indien nodig wordt overlegd met uw arts. Wanneer u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt of wanneer er iets verandert in het gebruik worden alle gegevens door twee apothekersassistentes gecontroleerd voordat het geneesmiddel aan u afgeleverd wordt. Bij het afleveren geven wij u (mondeling en/of schriftelijk) informatie over de werking, mogelijke bijwerkingen en het gebruik. Tot slot worden dagelijks alle recepten gecontroleerd door de apotheker.